Количка

0 артикула

Политика за защита на личните данни на "ЕКОДЕНТ" ЕООДI. Въведение

"ЕКОДЕНТ" ЕООД, с ЕИК: 103004973, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Д-р Анастасия Головина, 9, email: ecodent@ecodent-bg.com, уебсайт: ecodent.shop (наричано по-долу „Администратор“), осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Настоящата политика има за цел да Ви информира за всички аспекти на обработката на личните Ви данни и правата, които имате във връзка с тази обработка.


II. Понятия

 1. Лични данни - всяка информация, която може да идентифицира дадено физическо лице.
 2. Обработване на лични данни - всяка дейност или съвкупност от дейности, които се извършват по отношение на лични данни, като събиране, записване, съхранение, използване, разкриване и унищожаване.
 3. Администратор на лични данни - "ЕКОДЕНТ" ЕООД, което определя целите и средствата за обработване на личните данни.


III. Какви лични данни събираме

 1. Лични данни, предоставени от Вас: Име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка, данни за плащане.
 2. Автоматично събирани данни: IP адрес, тип браузър, време на достъп, посещавани страници и използвани „бисквитки“.


IV. Основание за обработване на лични данни

Ние обработваме личните Ви данни въз основа на следните основания:

 1. Изрично съгласие - когато Вие изрично сте съгласили да обработваме Вашите лични данни за определени цели.
 2. Изпълнение на договор - когато обработването е необходимо за изпълнението на договор с Вас или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.
 3. Законни интереси - когато обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от нас или трета страна, освен когато пред тези интереси имат преимущество Вашите интереси или основни права и свободи.


V. Цели на обработване на лични данни

Ние събираме и обработваме личните Ви данни за следните цели:

 1. Изпълнение на договор - за обработка на поръчки, доставка на продукти и услуги, фактуриране.
 2. Маркетингови цели - за изпращане на новини и промоционални оферти, при изрично дадено съгласие.
 3. Аналитични цели - за подобряване на нашите продукти и услуги, анализ на потребителското поведение.


VI. Права на субектите на данни

Вие имате следните права относно обработването на личните Ви данни:

 1. Право на достъп - право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и да получите копие от тях.
 2. Право на коригиране - право да поискате коригиране на неточни или непълни данни.
 3. Право на изтриване - право да поискате изтриване на данни, когато вече не са необходими или обработването им е незаконно.
 4. Право на ограничаване на обработването - право да поискате ограничаване на обработването на Вашите данни при определени условия.
 5. Право на преносимост на данни - право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги прехвърлите на друг администратор.
 6. Право на възражение - право да възразите срещу обработването на Вашите данни, включително за целите на директния маркетинг.
 7. Право на оттегляне на съгласие - право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработване на личните Ви данни.


VII. Разкриване на лични данни

Ние не разкриваме Вашите лични данни на трети лица, освен в следните случаи:

 1. При предоставяне на услуги - на наши партньори, които ни помагат да предоставим услугите си, като куриерски фирми, платежни системи и др.
 2. По законово задължение - на държавни органи, когато това е необходимо по закон.
 3. За защита на законни интереси - при защита на нашите законни права и интереси.


VIII. Сигурност на личните данни

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешен достъп или разкриване.


IX. Срок на съхранение на личните данни

Вашите лични данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани, или за спазване на законови изисквания.


X. „Бисквитки“ (Cookies)

Нашият уебсайт използва „бисквитки“, за да подобри функционалността и потребителското изживяване. За повече информация, моля, прочетете нашата Политика за „бисквитките“.


XI. Контакти

Ако имате въпроси или искате да упражните правата си, можете да се свържете с нас на адрес: ecodent@ecodent-bg.com.


XII. Жалби

Ако смятате, че правата Ви относно защитата на личните данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Уебсайт: www.cpdp.bg


Настоящата политика е приета и влиза в сила от 01.06.2024 г.

ЕКОДЕНТ ЕООД си запазва правото да прави промени в настоящата политика за защита на личните данни, като всички изменения ще бъдат публикувани своевременно на нашия уебсайт.