Меню
Профил
Език

Условия за поддръжка

Екодент  ЕООД

 

Условия за оказване на помощ и първичен съпорт (support) за КАД дентални скенери, КАМ фрезапарати и др. КАД КАМ техника

 

 1. Всички закупени от нас машини имат безплатен съпорт за 1 година. Той касае безпроблемното функциониране на машината и съответния софтуер за управление. Не са включени проблеми свързани с моделирането и функционалността  на зъбните реставрации. 
 2. След първата година поддръжката или решаването на извънгаранционен проблем се заплаща по установен ценоразпис .
 3. Диагностиката по интернет  се извършва успешно ако машината работи с познати на нас софтуер, консумативи и инструменти от утвърдени производители.
 4. Диагностициране на проблем за машина извън гаранция може да бъде отказано, ако се работи с непознат материал или фрези (за КАМ фрезапаратите) и верния анализ на грешката е затруднен. Също и ако се ползва софтуер закупен от друга фирма.
 5. Обслужването на машини в гаранция може да бъде затруднено или невъзможно, ако се установи, че управляващия компютър се използва и за други цели, като игри, управление на много апарати от различни фирми и т.н.
 6. Ред за подаване на сигнал за проблем: 
  - След възникване на проблем операторът на машината незабавно спира машината и описва подробно проблема на e-mail: support@ecodent-bg.com
 7. Изисквания за подаване на заявка: 
  - В описанието на проблема задължително трябва да се посочи: вид и име на апарата, Сер.№, вид на използвания по време на възникване на проблема материал и производител; вида на фрезите и производител. 
  - да се направи снимка на изписаната от компютъра грешка и на позицията на машината. Наличието на снимки или кратки клипове (при нелогични движения, странен шум и т.н.) улеснява диагностицирането
  - Дават се данните от Teamviewer ( ID и парола) или от Anydesk, за да се осигури дистанционен достъп. По време на диагностициране с машината не трябва да се работи или да се изключва, както не бива да се оперира с компютъра
  - Ако се зададе въпрос в диалоговия прозорец на Teamviewer трябва да има някой, който да съдейства, като напр.молба за рестартиране или други.
 8. Работно време 
  - Заявките се правят от понеделник до четвъртък, от 9.00 ч.до 17.00 ч. И в петък от 9.00 ч.до 11.00 ч. Ако трябва да се прави връзка със завода-производител в Германия се съобразяваме с тяхното работно време, обедната им пауза от 12.00 до 13.00 ч.и часовата разлика -1 час назад. За петък връзка с Германия е възможна до 11 ч.
  - След изпращането на мейл специалист по поддръжка ще се свърже с вас на посочения  телефон или мейл.
  - При невъзможност за връзка с нас заявки може да се подават и в Германия (трябва да се владее немски или английски език), с описание на случая както по-горе и посочване на дилъра, от който е закупен апарата. На стр.2 са посочени адресите на центровете в Германия.
  - По време на официални празници в България и/или в Германия не може да бъде извършван съпорт.

SUPPORT контакти за КАД КАМ апарати:

 

СКЕНЕР  TIZIAN SMART SCANN + CREATIV RT EXOCAD:

СКЕНЕР  VINYL :

 

ФРЕЗАПАРАТ TIZIAN SMART CUT 5 ; TIZIAN CUT 5.2

 

ФРЕЗАПАРАТ Coritec 350/250/150 /LABTEC 35 ; LABTEC 25 :

ФРЕЗАПАРАТ PrograMill dry, ivoclar

 

Преди заявката скенера/фрезапарата трябва да е почистен/подсушен. Добре е да се разполага с калибровъчни дискове (98х10 мм за Тициан Смарт/VHF_S1_K-5/ Programill dry и PMMA 98х14/15 мм за Коритек 350), к-т нови фрези за РММА и рез.к-т с 2 бр.черни гуми – държатели на фрези за Тициан Смарт/VHF.

Задължително е да се напише точното наименование на апарата, серийния номер (от табелката отзад или отстрани) и името на фирмата, от която е купен.

При заявката се дава телефон и лице за връзка. През цялото време връзката с интернет не бива да прекъсва.

Ако заявката се прави в Германия, езикът за комуникация е английски или немски.

 

Апаратите трябва да се почистват редовно от прах и стружки ; цангата се почиства и контролира всяка седмица съгласно инструкциите. Използването на много износени фрези скъсява часовете живот на шпиндела/двигателя и не е гаранционен дефект. 

Ако въздухът, влизащ от компресора, не е идеално сух, охладен и минимум 7 бара налягане фрезапарата може да не работи добре ,а шпинделът ще кородира – това не е гаранционен дефект.

При чупене на фреза цангата непременно трябва да се разглоби и контролира за навлязъл материал или стружки в перата на цангата, остатък от счупена фреза в цангата или прекомерно смазване, водещо до превъртане на фрезата и чупене.

Препоръчва се ежегодна смяна на цангата с нова.

Работещите КАМ апарати в режим „водно охлаждане/мокро рязане“ не бива да се оставят да работят сами и без постоянен контрол.
 

Ако се наложи използването на телефон за доуточняване, номерът за техн.съпорт е: +359 878 218 999. Но заявката е валидна след изпращане на мейл Ecodent – цени на сервизни услуги

поз

Описание на дейността

цена лева

1

Отстраняване на софтуерен проблем ч/з teamviewerза 30 мин

50
2

Анализ за грешки на софтуер/хардуерза 1 час

50


с посещение във Варна - добавят се

20


с посещение в страната - добавят се до 200 км

150


с посещение в страната - добавят се над 200 км

280
3

ПрофилактикаСмяна на цанга,смазване,тест-софтуер,тест-сенсор зафрези,калибровка,тест аспирацияпри VHF- K5,K5+,PrograMill dry - до 1 час

95


при VHF-Tizian Smart cut 5/S1/S2 - 3 часа

95


при Coritec 350/250/Tizian 5.2/Labtec 35/25 - 3 часа

130


при Coritec 150i dry / Pro

140

(цената не включва рез.части и консумативи )

4

Разглобяване на апарат за анализ или профилактика Скенер лабораторен

85


при VHF- K5,K5+,PrograMill dry 

120


VHF-Tizian Smart cut 5/S1/S2

120


Coritec 350/250/Tizian 5.2/Labtec 35/25

120


при Coritec 150i dry / Pro

140
5

Прецизна калибровка на оси с уред imes-icore

190
7

Калибровкапри VHF-Tizian Smart cut 5/S1/S2 - до 1 час

80


при VHF- K5,K5+,PrograMill dry - до 1 час

80


при Coritec 350/250/Tizian 5.2/Labtec 35/25 - до 2 часа

100


при Coritec 150i dry / Pro

95
6

Почистване на непочистена машина (не влиза в нашите

50


задължения)


за посещение на място във Варна - добавят се

20


за посещение на място в страната - добавят се, до 200 км

150


за посещение на място в страната - добавят се, над 200 км

280